วิธีวัดแว่น

ส่วนประกอบแว่นตา

หลายคนมักสงสัยและถามว่า 
ที่กรอบแว่นจะมีค่าตัวเลขที่บอกขนาดของกรอนแว่นอยู่เช่น
55-13-140 หรือ 51-19-145 หรือว่า 52-17-135
มันหมายความว่าอย่างไร????

ตัวแรก EYE ความกว้างของแว่นตา

ตัวที่สอง BRIDGE ความกว้างของจมูก
ตัวที่สาม TEMPEL ความยาวของขาแว่น

ซึ่งส่วนใหญ่ที่นิยมใส่หน่วยเป็น mm มิลลิเมตรนั้นเอง