สินค้าหลัก

VINTAGE #1
ทรง J-ONE 
วงกลม งานดี สีสวย เนียบ แข็งแรง
 Color : ดำ-กระ
Size : 50-21-139 mm
Price : THB ฿690.- ลดเหลือ!!! THB ฿390.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #2
ทรง J-OOne 
วงกลม งานดี สีสวย เนียบ แข็งแรง เท่ห์
Color : ดำ-กระเข้ม
Size : 47-18-140 mm
Price : THB ฿790.- ลดเหลือ!!! THB ฿490.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #3
Hi-Nerd ทรงหยดน้ำ 
งานดี สีสวย เนียบ แข็งแรง กำลัง Trend มากๆสำหรับทรงนี้
Size :  49-17-134 mm
Colour : ดำ-กระน้ำตาล
Price : THB ฿890.- ลดเหลือ!!! THB ฿590.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #4
Owl Club ทรงเหลี่ยมใหญ่ Oversize 
งานดี สีสวย เนียบ แข็งแรง ออกแนว Look Nerd แนะนำเลย
Color : ดำ
Size : 51-16-144 mm
Price : THB ฿790.- ลดเหลือ!!! THB ฿490.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #9
สีสวย เนียบ แข็งแรง  Best detail
Color : ดำ
Size : 55-22-137 mm
Price : THB ฿990.- ลดเหลือ!!! THB ฿690.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #12
Color : ดำ-กระ
Size : 58-16-132 mm
Price : THB ฿690.- ลดเหลือ!!! THB ฿390.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #13
Color : ดำ-กระ
Size : 55-16-140 mm
Price : THB ฿690.- ลดเหลือ!!! THB ฿390.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #20
Color : ดำ
Size : 50-17-132 mm
Price : THB ฿990.- ลดเหลือ!!! THB ฿690.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #23
Color : ดำ
Size : 50-15-130 mm
Price : THB ฿890.- ลดเหลือ!!! THB ฿590.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #29
Color : ดำ-กระ
Size : 60-17-130 mm
Price : THB ฿690.- ลดเหลือ!!! THB ฿390.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #30
Color : ดำ
Size : 55-17-136 mm
Price : THB ฿690.- ลดเหลือ!!! THB ฿390.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect

VINTAGE #33
Color : ดำ
Size : 53-17-134 mm
Price : THB ฿690.- ลดเหลือ!!! THB ฿390.- จัดไป
สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี EMS
กรอบแว่นทุกอันสามารถนำไปตัดใส่เลนส์สายตาเลนส์ถนอมสายตา
Auto Computer Lens เลนส์กรองแสงคอมพ์
ปรับสีอัตโนมัติกันแดด ผิวเคลือบ เพื่อ Block ป้องกันคลื่นแสงสีน้ำเงิน
Blue Light Effect
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

VINTAGE #30

Vintage #1 + Auto Computer Lens

Auto Computer Lens คืออะไร???